Học sinh cấp 2 có học công thức lượng giác hay không?

Các công thức lượng giác đầy đủ nhất thường quen thuộc hơn với học sinh cấp 3. Lý do là bởi đây là lúc các em tiếp thu nhiều kiến thức mới nhất, hơn thế nữa lại áp dụng các công thức này cho đa dạng các môn học khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay không …