Lưu ý cho cá koi ăn đúng cách không làm ô nhiễm nước

Cá phát triển trong môi trường tự nhiên sẽ dễ dàng được cân đối với hệ sinh thái mở, các yếu tố lý tưởng cho cá phát triển khỏe mạnh. Cá nuôi trong hồ hay bể kính thường bị cô lập trong môi bị kiểm soát. Việc cho ăn uống, vệ sinh không đảm bảo …