Chỉ số trên camera mang hàm ý gì?

Khách hàng dùng camera quận Tân Phú hoặc thắc mắc ý nghĩa của thông số IP66 IP67 IP68 trên bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm Camera có ý nghĩa gì, ảnh hưởng thế nào tới chất lượng cao sử dụng… Vậy xem thử giải thích cung CCTV Camera.edu.vn… Chỉ số IP – một tiêu chuẩn ngoài trời của Camera an ninh Chỉ số IP trên …